Mustafa Ceceli Son Albüm Dinle Oynatma Listeleri
Bu oynatma listesi toplamda 4 video içermektedir.

Hepsi Gelir Geçer Ölüm yakın sanma uzak Dünyadakiler hep bir tuzak Burda Hakk’ı göremiyorsan Yarın hâlin ne olucak? Hay Allâh,HÛ Allah Aşkı bize ver Allâh Gençlik anlamadan gider Şan,şöhret,para hepsi biter Güzelim deme havana güvenme Hepsi de gelir hepdi de geçer Hay Allâh,HÛ Allah Aşkı bize ver Allâh Her yüzde amaç Hakk’ı görmek Özündeki Hakk’a...

3 sene önce
21

Can Ellerinden Gelmişem Can ellerinden gelmişem Fani mekanı neylerem Ol mülke meylim salmışam Ben bu cihanı neylerem Aşkın şarabın içmişem Dil gülşenine göçmüşem Ben varlığımdan geçmişem Nâmu nişanı neylerem Hakk’ı cemî halkeden Müstağniyen billâhi ben Hallâk-ı alem var iken Halk-ı zamanı neylerem Can ellerinden gelmişem Fani mekanı meylerem Ol mülke meylim salmışam Ben bu cihanı...

3 sene önce
19

Severim Ben Seni Severim seni ben candan içeri Yolum vardır bu ekranda içeri Beni bende demen bende değilim Bir ”Ben” vardır bende benden içeri Senin aşkın beni benden almıştır Ne şirin dert bu dermandan içeri Süleyman kuş dilin bilir dediler Süleyman var Süleyman’dan içeri Dinin terkedenin küfürdür işi Bu ne küfürdür ki imandan içeri Beni...

3 sene önce
24

Aşk İçin Gelmişiz Aşk için gelmişiz biz bu cihana Dostu sevmekter bizim işimiz Allah der her bir zerremiz Ağyar görenden bize ne Yer gök seslenir her dem Allâh Benlikten geçenin yaridir Allâh Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı Her dem seslenir o: Allâh..Allâh.. Şiir: Ahmed Hulûsi Beste: Alper Altuntopak Düzenleme: Mustafa Ceceli Bas: Birkan Şener...

3 sene önce
85